• 791 998 718
 • fundacja@rpk24.pl

Kim jesteśmy?

Fundacja Rzecznik Praw Kredytobiorców powstała w 2016 roku w Krakowie jako organizacja non-profit, której głównym celem jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie finansów oraz prawidłowego rozwoju gospodarki.

Więcej

Formy pomocy

Sami prowadzimy sprawy osób poszkodowanych, mediując i negocjując w ich imieniu.

Kto może uzyskać pomoc

Zajmujemy się sprawą każdej osoby pokrzywdzonej przez firmy i instytucje sektora finansowego.

Głównymi dziedzinami naszej działalności, zgodnie ze statutem są:

 • Wspieranie konsumentów poszkodowanych nieuczciwą działalnością podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego i rynku inwestycyjnego,
 • Gromadzenie informacji o podmiotach, których klienci uznają się za poszkodowanych,
 • Umożliwienie nawiązywania kontaktów pomiędzy klientami, o których mowa w pkt. 2 niniejszego ustępu,
 • Występowanie w imieniu osób poszkodowanych w sporach przeciwko podmiotom prowadzącym nieuczciwą działalność gospodarczą na rynku finansowym,
 • Propagowanie wiedzy o rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego i rynku inwestycyjnego oraz mechanizmach jego funkcjonowania,
 • Propagowanie wiedzy o przysługującym klientom (Kredytobiorcom) prawach konsumenta,
 • Działalność wydawnicza,
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i jej społecznej odpowiedzialności.
 • Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.